Slanje pozivnica, obrada viza

Slanje pozivnica, obrada viza

Naša kompanija može vam poslati poziv za vizu i druga pitanja kako biste riješili formalnosti vašeg putovanja u Kinu.

Ti mogu birati vrsta pozivnice za turistička ili poslovna vizakoji će vam ostaviti nezaboravne uspomene na putovanje u Kinu.